Friday, June 07, 2013

115th Araw ng Kalayaan

The theme for the celebration of the 115th Araw ng Kalayaan ay "Kalayaan 2013 : Ambagan Tungo sa Malawakang Kaunlaran" = "Independence Day 2013 : Pitching in Towards Inclusive Growth"

Bisitahin ang website ng Philippine Information Agency (PIA) para malaman ang mga aktibidades kaugnay ng pagdiriwang.


Samantala sa website naman ng Official Gazette sa www.gov.ph/kalayaan/ ay meron interactive timeline naihanda noon isang taon na puede natin bisitahin upang sariwain ang mga mahahalagang pangyayari naganap para lubos natin maunawaan, matanto at mapayabong ang ipinaglabang kalayaan ng ating bayan.


No comments: