Friday, August 01, 2014

History Month 2014 : Aral ng Kasaysayan, Tanglaw ng Ating Kinabukasan


note: image from www.nhcp.gov.ph

No comments: