Thursday, April 09, 2015

Araw ng Kagitingan 2015

Today is April 9 - Araw ng Kagitingan, also known as Bataan Day, is a national holiday in the Philippines to commemorates the fall of Bataan during WWII. The theme for this year's celebration is

“Ipunla ang Kagitingan sa Kabataan, Ihanda ang Beterano ng Kinabukasan.”


No comments: