Monday, November 30, 2015

152nd Birth Anniversary of Andres Bonifacio

From the Official Gazette of the Republic of the Philippines: Today is the 152nd birth anniversary of Andres Bonifacio, the emblematic father of the Philippine Revolution and once the President of the Supreme Council of the Katipunan.Noong 1896, isinulat ni Andres Bonifacio—ama ng rebolusyon at naging Pangulo ng Kataastaasang Sanggunian ng Katipunan—ang Sampung Utos ng mga Anak ng Bayan, na talaan ng mga tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan ng bawat kasapi ng Katipunan. Naitatag nito ang Sampung Utos at napagtibay ang matinding paniniwala ni Bonifacio.

Sa kanyang paghanga sa istilo ng pagsusulat ni Emilio Jacinto, pinabasihan ni Bonifacio ang Kartilya ni Jacinto para sa Katipunan. Tulad ng Sampung Utos, ang Kartilya ay isinulat upang maituro sa bawat bagong kasapi ng Katipunan ang mga kaugalian at paninindigan ng samahan.

Basahin ang Dekalogo ni Bonifacio, at ang Kartilya ni Jacinto: http://malacanang.gov.ph/7013-andres-bonifacios-decalogue-and-the-kartilya-ng-katipunan/


No comments: