Wednesday, November 11, 2015

WIKApedia e-booklet (2015 edisyon)


Maaari nang i-download nang libre ang WIKApedia E-Booklet! 
Puntahan lamang: www.pcdspo.gov.ph/wikapedia
Mula sa pagiging Facebook page na nagtuturo at nagpapalaganap ng Filipino, tinipon na ngayon ang mga aralin sa isang 100-pahinang booklet na maaaring i-download nang libre.
Para sa mga katanungan hinggil sa wika at dagdag pang mga aralin, puntahan lamang at i-like ang WIKApedia Facebook page: www.facebook.com/wikapediaph. Asahang sasagutin ni WIKApedia ang inyong mga katanungan sa lalong madaling panahon.

No comments: