Tuesday, July 25, 2017

Buwan ng Wikang Pambansa 2017

Ipagdiwang natin ang kakayahan ng wikang Filipino na magdulot ng pagbabago sa lipunan. Sa darating na Buwan ng Wikang Pambansa sa Agosto, ating ipagparangalan ang Filipino: Wikang Mapagbago!

Magtungo sa tanggapan ng KWF para sa libreng kopya ng poster. Matatagpuan ang KWF sa ika-2 palapag ng Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel, San Miguel, Maynila.

#wikangmapagbago #buwanngwika2017


Click HERE to view/download the DepEd Memo no. 58 s. 2017.

No comments: