Monday, March 10, 2008

NBW Themes Through the Years

UPDATED as of 28 Jul 2010

2010 NBW Theme : "Pandaigdigang Pakikipag-ugnayan sa Pamamagitan ng mga Aklat at Impormasyong Teknolohiya at Komunikasyon"

UPDATED as of 11 Oct 2009

2009 NBW Theme : "Kaaya-ayang Magbasa sa Kapaligiran kay Ganda"
2008 NBW Theme : "Ang Batang Palabasa, Dalubhasa sa Kultura"

UPDATED as of 19 April 2008

Since not all are given a copy of the NBW Souvenir Program, we reckoned to post here all the past themes used in previous National Book Week celebration so that today's and future generation of readers could learn a thing or two from this nuggets of wisdom.

To paraphrase last year theme and our motives for doing, "Librarian Literacy : Initiative Begins With Us".


2008

2007
Family Literacy : Reading Begins With Us(click image for larger view of the souvenir program cover)

2006
Bata ... Bata ... Halina't Magbasa


(click image to view the poster)
(click image for larger view of the souvenir program cover)

2005
Kultura ng Pagbabasa'y Palaganapin, Aklat at Aklatan Ating Pagyamanin

2004
Liwanag ng Karununga'y Ating Paningasin, Makabagong Aklata'y Isulong Natin (Let Knowledge Shine Fully, Make Modern Libraries a Reality

2003
Aklat at Aklatan : Kaagapay sa Aktibong Karunungan Tungo sa Pambansang Kaunlaran

2002
ICT Pang-aklatan : Kabalikat sa Pandaigdigang Kahusayan

2001
Book + Knowledge = Brighter Future

2000
Books and Libraries in the New Millennium (Aklat, Aklatan at laybraryan sa Bagong Milenyo)

1999
Books and Libraries : Global Preparedness Through Reading

1998
Ang Aklat sa Ika-100 Taong Kalayaan

1997
Books Are Us : the Key to People Empowerment and Nation Building

1996
Promoting the Total Development of the Filipino Youth Through Books *

1995
National Progress Through Books and Libraries

1994
Tomorrow's Library in Today's World

1993
Lakas at Sigla ng Mamamayan, Dulot ng Aklatan

1992
Aklat : Pambukas sa Makabayang Sining at Kultura

1991
Aklat : Kabalikat sa karunungan at Kaunlaran

1990
Magbasa para sa Kagalingan at Lakas ng Bansa

1989
Aklat : Susi ng kasarinlan

1988
Aklat : Susi ng Nasyonalismo

1987
Aklat ay Gabay Tungo sa Tagumpay

1986
Aklatan : Kadluan ng Karunugan at Kalinangan

1985
Sa Kabataang Palabasa Bansa'y Umaasa

1984
Umuunlad sa Sariling Sikap sa Pagbabasa ng
Akmang Aklat

1983
Pagtangkilik sa Aklat, Tungkulin ng Lahat

1982
Pagbabasa'y Ugaliin
Sa Pagtanda'y Ito'y Dadalhin

1981
May Kapansanan Man o Wala,
Sa Pagbabasa Magiging Dalubhasa

1980
Mag-anak na Palabasa, Umuunlad, Lumiligaya

1979
Babasahing Pambata : Binhi ng Kaunlaran
(Children's Books : Seeds of Progress)

1978
Basahin ang Sariling Atin : Diwang Pilipino ang Palaganapin (Read Filipino and Promote the National Spirit

1977
Bumasa at Maglingkod (Read and Serve)

1976
Aklat at Aklatan : Yaman ng Bayan

1975
Nation Building Through Reading

1974
Aklat at Ikaw

1973


1972
Social Consciousness Through Reading

1971
Join the Read Movement : Read to Lead

1970 Nov 22-26
Nasa Aklat ang Lakas

1969 Nov 22-26
Bumasa Upang Umunlad

1968
Read to Learn to Read

1967
Read for a Better Philippines

1966
Tayo'y Magbasa

1965
Reading for National Understanding

1964
Reading for National Progress

1957
A Good Book for Every Reader

1956
Reading for World Understanding

1954
Read and Be Free

1953
Good Books for Better Living

1951
Peace Through Books

1939
Reading for Knowledge and for Pleasure

1934 Jun 18-24


Source:
Read Good Books
73rd
National Book Week Souvenir ProgramNBW is celebrated yearly from November 24-30 unless otherwise indicated.

Starting Nov 29, 2008, as part of the NBW celebration will be the Librarian's Day.


3 comments:

Dave said...

Hi, this is a very nice output. I hope it will be completed.

leonora said...

Hi,Gudpm..I would like to know where can I get my PLAI ID, I passed the Board exam last Nov 2009 and had an oathtaking last Dec 15 at the Manila Hotel. I paid for my ID to the officers. I lived here in Imus, Cavite and I don't whom I contact with to get the ID. Thank you and more power to PLAI.

Thanks.

Leonora Saporsantos

plaistrlc said...

Ms Leonora, kindly get in touch with the Cavite Librarians Association Inc., President or Vice-President. We have given them the ID, kindly email your a copy OR number and information details for record keeping to plaistrlc@gmail.com.

Thank you.