Monday, June 03, 2013

2013 Buwan ng Wika

Ang Paksang Diwa ng 2013 Buwan ng Wika pagdiriwang ay:
Wika Natin ang Daang Matuwid


No comments: