Wednesday, July 29, 2015

DepEd Memorandum no. 79 s.2015 - Buwan ng Wikang PambansaAng tema ng Buwan ng Wika selebrasyon ngayong taon ay “Filipino: Wika ng Pambansang Kaunlaran.”

Ayon sa Memorandum #79 s. 2015 ng Department of Education, ang pangkalahatang tema ay hinati sa mga sumusunod na diwa:

a) Filipino: Wika ng Kaunlarang Pangkultura

b) Filipino: Wika ng Kaunlarang Pang-ekonomiya

c) Filipino: Wika ng Kaunlarang Panglipunan

d) Filipino: Wika ng Kaunlarang Panteknolohiya

"ang lingguhang tema ang papatnubay at magsisilbing batayan ng lahat ng gawain bubuuin at isasagawa sa isang buwang pagdiriwang"

No comments: