Saturday, February 20, 2016

Unicef Children's Books

UNICEF is launching six children’s books: Anita by Anne Curtis-Smith, Ang Sabi ni Nanay, Ang Sabi ni Tatay by Sacha Calagopi; Ang Dalawang Haring Siga by Rene O. Villanueva; Ang Bata sa Basket by Augie Rivera; Yaya Niya, Nanay Ko by Ma. Corazon Remigio; and Nina Wonders, Nina Asks by Marcy Dans Lee.

 

No comments: